Larecals Janurasig

Atlantida - mýtus, nebo zapomenutá historie?PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ivo WiesnerMezi tajemnými událostmi starověku nesporně fenomén Atlantidy zaujímá přední místo, pravděpodobně díky jedné z posledních Platónových knih Timaios a Kritias. Tato kniha vyvolala svého času vášnivé diskuse mezi historiky starověku a znalci antiky na jedné straně a neortodoxními zastánci existence několika na sebe navazujících vln vyspělé pozemské civilizace na straně druhé. Konfrontací argumentů Platónových kritiků a stoupenců z pohledu stavu poznání konce 20. století se zabýval T. Mehner. Prvním, kdo zpochybnil realitu historické existence říše mořských králů v Atlantském oceánu, byl sám Aristoteles, někdejší Platónův žák. Od té doby počet titulů zabývajících se tematikou Atlantidy neustálé narůstá. V roce 1926 vydali J. Gattefoss a C. Roux přehled atlantologické literatury značně přesahující 1 700 titulů. Na konci druhého milénia však světové knihovny mají ve svých depozitech více než 2 500 titulů knih a pojednání, zabývajících se tematikou Atlantidy z mnoha často roztodivných úhlů. Jsou konstruovány argumenty pro i proti realitě existence Atlantidy, jejíž trosky jsou neúspěšně hledány na nejrůznějších místech světa. Egypťané v období Solónovy stáže v Egyptě zřejmě mylně ztotožňovali Héraklovy sloupy se skalami po obou stranách Gibraltarského průlivu, který spojoval Atlantický oceán se Středozemním mořem, takže se nelze divit, že jejich omyl obsažený v Solónových zápiscích později přejal i Platón. Jenže z jiných pramenů vyplývá, že v období existence Atlantidy, tedy před více než 12 000 roky, byla hladina Středozemního moře o 250-300 m níže než dnes a Gibraltarský průliv neexistoval. Plinius Maior ve svém díle "Naturalis historia" říká, že během jedné velké katastrofy se Západní oceán provalil nově vytvořenou průrvou mezi oběma horami, a tak byla oddělena Evropa od Afriky, což dříve nebylo. Erastothenés z Kyrény, hlavní knihovník a správce Alexandrijské Bibliothéky ve 3. stol. př.n.l., napsal mimo jiné významné kartografické a zeměpisné dílo Geografika, jež obsahuje jeho zmínku o tom, že podle starých map ještě v době Trojské války (první) žádná trhlina mezi skalami Gibraltaru neexistovala. Tato první Trojská válka je systémově i časově shodná s poslední etapou války mezi armádou Parašurámy-Hérakla a atlantského krále Antaiola, kterou autor ve svých knihách nazývá války démonů.


Pro hodnocení se pihlaste nebo zaregistrujte. Knihy autora Ivo Wiesner. Kniha nabízí nejen dkazy o vlivu Atlanan na mnohé následující svtové kultury ale i rekonstrukci posledních chvil ostrovan ped píchozí zkázou. Atlantida mýtus nebo zapomenutá historie? WIESNER Ivo. Atlantida mýtus nebo zapomenutá historie? Ivo Wiesner. Ivo Wiesner Atlantida mýtus nebo zapomenutá historie AOS 2008 Stanislava Rameová Mýtus UFO Paseka 2003 Jakub Guziur Mythus Ezry Pounda Periplum 2004.


Atlantida Akordy

Výhody studia pravidelně. Výuka školství. Vyuijte ná email telefon nebo facebook. Oznámení vmou. Kupte knihu Atlantida Mýtus nebo zapomenutá historie? od Ivo Wiesner na Martinus.cz. Základní chemie UITM. Tato kniha vyvolala svého asu vánivé diskuse mezi historiky starovku a znalci antiky na jedné stran a neortodoxními zastánci existence nkolika na sebe navazujících vln vysplé pozemské civilizace na. Na rozdíl od Ameriana Edgara Cayce nenaerpal své informace z akái ale shrnul nesetné informace z rzných psaných zdroj i z dalích dokument. Titul jet nikdo nekomentoval bute první. Kdy začíná letní 2021 semestr. tenáské recenze Potovné nad 999 K zdarma Slevy na bestsellery 25 . Hledáte knihu Atlantida mýtus nebo zapomenutá historie? od Ivo Wiesner? Rychlá a výhodná doprava od 29 K Skvlý výbr knih deskových her a dárk. Atlantida Mýtus nebo zapomenutá historie? Kniha mne rozhodn nezklamala tím se na kadou novou stránku ale tu ji na etapy nedá se peíst v rychlosti. Kniha Atlantida Mýtus nebo zapomenutá historie? na www.alza.cz. Historie military Medicína zdraví Psychologie rozvoj osobností Kultura umní Esoterika duchovno filosofie náboenství Vda a technika Politika hospodáství ivotní prostedí píroda Právo sociologie Nezaazená Hobby Hobby mui Hobby eny Sport. Nae poboky jsou oteveny pro výdej zboí. Kompletní specifikace produktu Atlantida mýtus nebo zapomenutá historie? Ivo Wiesner porovnání cen hodnocení a recenze Atlantida mýtus nebo zapomenutá historie? Ivo Wiesner. 1.05 Studium zkoušky UNIT Zemi. Atlantida Mýtus nebo zapomenutá historie? Ivo Wiesner.

Boston University College of Communication pozoruhodných absolventů.


E-knihy PDF ve vaší dlani Atlantida - mýtus, nebo zapomenutá historie? PDF. PDF knihy zdarma ke stažení Ivo Wiesner.