Larecals Janurasig

Civilní právo procesní (3. aktualizované vydání)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Radka Zahradníková, kolektivTřetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání. Některé z těchto novelizací představují implementaci nařízení EU, resp. transpozici směrnic EU, např. v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jehož cílem byla adaptace právního řádu České republiky na část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, která se týká služeb vytvářejících důvěru. Jiné z těchto novelizací mají za cíl odstranění dílčích nedostatků stávajícího občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a dalších právních předpisů upravujících civilní proces a jeho jednotlivé druhy, které se vyskytly v praxi, např. tzv. podzimní novela OSŘ provedená zákonem č. 296/2017 Sb., která nabyla účinnosti dne 30. 9. 2017. Třetí vydání také neponechává stranou ani věcný záměr nového civilního řádu soudního, který zpracovala pracovní skupina vytvořená z předních odborníků na procesní právo z řad právní akademie i praxe vytvořená při Ministerstvu spravedlnosti ČR a který je v současné době předmětem odborných diskusí. Publikace je určena nejen pro vysokoškolské studenty, a to konkrétně pro potřeby výuky předmětu civilního práva procesního na právnických fakultách či jiných vysokých školách, ale i pro absolventy připravující se na profesní zkoušky a též pro praktikující právníky.


Díl první ízení nalézací 9. Civilní právo procesní 3. aktualizované a doplnné vydání vyd. aktualizované vydání. Funkce nonfiction textové funkce.


Procesní Právo

Herta Müller und Richard Wagner. aktualizované a doplnné vydání podle stavu k 1. Civilní právo procesní popis komentáe a vekeré informace o knize. aktualizovaném a doplnném vydání. Tk20 debeka. Toto zboí není dostupné Podobné produkty. Kniha Civilní právo procesní 3. Praha Linde 2004 ISBN 8072014641 Winterova A. Více informací od 978 K. Historie práva na spravedlivý proces. Fyzický popis 646 stran 21 cm Knihy. 194 Kapitola 3 aloba jako procesní úkon str. aktualizované vydání630 KNení sklademObanské právo procesní Knihy.ABZ.czhttpsknihy.abz.czobchodobcanskepravoprocesniOnline knihkupectví Knihy.ABZ.cz aktuální nabídka titul z kategorie Knikupectví Nauná literatura Právo Obanské právo procesní.Civilní právo procesní. Podnikové kurzy online zdarma.

Je nezákonné pracovat 2 pracovní místa současně.


Nejlepší knihy ke stažení PDF Civilní právo procesní (3. aktualizované vydání) PDF. Knihy online pro studenty Radka Zahradníková, kolektiv.