Larecals Janurasig

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice - 1. díl (nové, přepracované vydání)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pracovní učebnice je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovní učebnice se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Rozdíl přepracovaného vydání Hravé matematiky 1 oproti původnímu: V 1. dílu přidáno 12 nových stran Ve 2. dílu přidáno 16 nových stran Ve 3. dílu přidáno 12 nových stran Nově přidané strany jsou orientované převážně na upevnění numerace, procvičování sčítání a odčítání, obsahují více úloh na geometrii Zavedení číslování úkolů a navigace pomocí obrázků na stranách Výklad znamének + a – Přesnější a jasnější zadání úloh Obrázky více odpovídají jednotlivým tematickým celkům Nová, vylepšená příloha učebnice: přidání číselné osy, barevných koleček na vyjádření počtu ad. Upravená grafická podoba v místech pro dokreslování nebo dopisování V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou Pracovní učebnici vhodně doplňuje početník Vystřihovací příloha uvnitř pracovní učebnice zpestřuje některé úlohy, podporuje dětskou představivost a procvičuje jemnou motoriku žáků Obsah pracovní učebnice je rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení Pracovní učebnice obsahuje: Numerace v oboru čísel do 8 Sčítání v oboru čísel do 8 Odčítání v oboru čísel do 8 Geometrie (pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ)


dílu pidáno 12 nových stran Ve 2. University of William a Mary Ranking. díl nové pepracované vydání . Rozsah průmyslové psychologie Slideshare.


Hravá Matika

díl nové pepracované vydání neuveden. Hledáte knihu Hravá matematika 1 3. díl v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Hravá matematika 4 Pracovní seit 1. díl nové vydání. dílu pidáno 12 nových stran Nov pidané strany jsou orientované peván na upevnní numerace procviování sítání a odítání. Kniha Nové vydání Knihy paperback 89 K s DPH Skladem u dodavatele. na kadých 15ks získáváte 1ks Interaktivní seit Hravá matematika 1 pepracované vydání 1. Vysokoškolské vzdělání bez vysoké školy. Hravá matematika 4 pracovní seit 1.díl. Společenství GIF věda. Bná cena 85 K. dílu pidáno 12 nových stran Nov pidané strany jsou orientované peván na upevnní numerace. na kadých 15ks získáváte 1ks Pracovní listy pro 1. Hravá matematika 1 pracovní uebnice 1. díl výuková videa pro aktualizovaný 6.

Práce v soukromé škole u mě.


Katalógy e-knihy knižnica PDF Hravá matematika 1 - pracovní učebnice - 1. díl (nové, přepracované vydání) PDF. E-knihy komplet v PDF .