Larecals Janurasig

Lineární napájecí zdroje - příklady výpočtů -- návrh a výpočet transformátoru, usměrňovače a stabilizátoruPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Alexandr KrejčiříkNapájecí zdroje jsou součástí prakticky všech elektronických zařízení a jejich znalost u konstruktérů těchto zařízení je obvykle malá. Tato publikace by měla sloužit jako výuková pomůcka pro ty, kteří chtějí nejen použít lineární (analogový) napájecí zdroj na základě vlastního návrhu, ale také rozumět jeho činnosti. Příručka je dělena do několika základních kapitol, popisujících jednotlivé partie problematiky napájecích zdrojů. Oproti předcházejícím publikacím byla vynechána obsáhlá část, popisující komerčně vyráběné součástky, zejména síťové transformátory. Byl však ponechán popis návrhu síťového transformátoru a to spíše pro možnost zhodnocení komerčního transformátoru, než pro jeho návrh. Oblast parametrických stabilizátorů byla naopak rozšířena o dnes velmi často používaný obvod TL431 a řadu jeho aplikací. Stejně tak byly rozšířeny pasáže o třísvorkovém stabilizátoru LM317. Všechny partie byly modernizovány z hlediska použitých součástek, kdy zastaralé součástky tuzemské výroby byly nahrazeny součástkami dostupnými v současnosti. Pokud byly někde ponechány starší typy součástek, jsou uvedeny pouze jako alternativní pro možnost spotřebování starých zásob, zejména polovodičových jednoduchých prvků jako jsou tranzistory a diody. Na tento díl o lineárních napájecích zdrojích volně navazuje kniha s názvem: Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch. Tyto spínané zdroje lze považovat za jisté vyvrcholení vývoje integrovaných obvodů pro spínané zdroje stejně tak, jako lineární třísvorkové stabilizátory jsou již nepsaným standardem lineárních obvodů v jednoduchých napájecích zdrojích. Historie vydání 1. vydání - 2001 - ISBN 80-7300-002-4 1. vydání - prosinec 2010 - ISBN 978-80-7300-297-8 (elektronická kniha ve formátu PDF) Stručný obsah Síťový transformátor Usměrňovače Stabilizátory Lineární třísvorkové stabilizátory napětí Vícesvorkové stabilizátory obsah knihy SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR, Návrh transformátoru, USMĚRŇOVAČE, Typy usměrňovačů, Jednocestný usměrňovač, Dvoucestný usměrňovač, Můstkový usměrňovač, Zdvojovač, Násobiče napětí, Kaskádní jednocestný násobič (Delonův), Kaskádní dvoucestný násobič z Graetzových můstků, Kaskádní dvoucestný násobič ze dvou Delonových násobičů, STABILIZÁTORY, Parametrické stabilizátory, Stabilizátor s diodou, Stabilizátor se Zenerovou diodou, Diferenciální stabilizátor, Kaskádní stabilizátor, Stabilizátor obou polarit, Zvýšení proudu Zenerovou diodou, Paralelní stabilizátor s tranzistory, Napěťové referenční obvody, Hrubé nastavení referenčního napětí, Jemné nastavení referenčního napětí, Obvod TL431, Posílení proudu stabilizátorem pomocí externího tranzistoru PNP, Ochrana obvodu TL431 triakem, Sériový stabilizátor s jedním tranzistorem, Sériový stabilizátor napětí s obvodem TL431, Zdroj s třísvorkovým stabilizátorem napětí typu LM317, Modifikace s obvodem 7805 s vyšší hodnotou proudu, Teorie lineárních stabilizátorů, Funkční (blokové) schéma, Napěťová reference, Referenční Zenerova dioda, Zenerova dioda s konstantním zdrojem proudu, Referenční zdroj s PN přechodem, Zesilovač stabilizační odchylky, Vstupní napěťová nesymetrie, Citlivost zesilovače na změnu hodnoty napájecího napětí, Výstupní impedance zesilovače, Stabilizátor v stabilizátoru, Řešení diskrétních lineárních stabilizátorů, LINEÁRNÍ TŘÍSVORKOVÉ STABILIZÁTORY NAPĚTÍ, Zapojení stabilizátorů s pevnou hodnotou výstupního napětí, Zapojení stabilizátorů s nastavitelnou hodnotou výstupního napětí, Zvýšení výstupního napětí stabilizátoru záporného napětí, Zvýšení výstupního napětí pomocí diod, Stabilizátor se Zenerovou diodou, Stabilizátor s odporovým děličem, Zapojení s odporovým děličem, Zapojení s proměnným odporem, Nastavení výstupního napětí, Proudové posílení výstupu, Zvýšení proudového odběru, Varianta pro záporné výstupní napětí, Zapojení pro zvýšené napětí a zvýšený proud, Zapojení proudové ochrany, Vysoké vstupní napětí, Vysoké výstupní napětí, Ochranné obvody stabilizátorů, Ochrana proti přepolarizování výstupu, Ochrana proti zkratu na vstupu, Ochranné diody u regulovatelného zdroje, Zapojení ochranné diody, Ochrany integrovaného stabilizátoru, Zapojení sledovacích stabilizátorů, Zapojení plovoucích stabilizátorů, Ovládání třísvorkových stabilizátorů, Zapojení pro pozvolný nárůst výstupního napětí zdroje, Vypínání zdroje TTL signálem, Úprava pro zajištění nespínání tranzistoru v logické nule TTL logiky, Ovládání výstupního napětí digitálními signály, Doplnění třísvorkového stabilizátoru proudovým omezením, Přehled parametrů vybraných třísvorkových stabilizátorů fy MOTOROLA, VÍCESVORKOVÉ STABILIZÁTORY , Vypínatelné stabilizátory, Standardní zapojení obvodu LT1005, Ovládání vstupu EN hradlem , Ovládání vstupu EN tranzistorem, Zpoždění náběhu výstupního napětí, Okamžité vypnutí, zpožděné zapnutí, Postupné zapínání zdrojů, Závislost na teplotě, Závislost na teplotě s hysterezí, Vypínání při poklesu výstupního napětí, Hlídání vstupního napětí, Odpojování vybité baterie, Nadproudová a tepelná ochrana výkonového zdroje, Nastavitelné stabilizátory , Stabilizátory s omezením proudu, Stabilizátory typu 723, Výkonové stabilizátory, Výkonové stabilizátory s pevným napětím, Výkonové stabilizátory s nastavitelným napětím, Stabilizátory se záporným napětím, Transformátory do plošných spojů polovodiče ADM66, ADM663, AD580M, AD581L, AD584L, AD588, AD589, AD688, AD780, BC336, BC337, BD136, BD137, BD243B, BZX83V003.0, BZX83V005.1, BZX83V006, BZX83V007.5, BZX83V012, BZX83V013, BZX83V018, BZX85V016, LM1005M, LM117, LM117L, LM123, LM150, LM185-1.2, LM250, LM285-1.2, LM2931, LM2931C, LM317, LM334, LM350, LM385-1.2, LT1003, LT1004CD-1.2, LT1005, LT1009C, LT1020, LT1029, LT1033, LT1035, LT1036C, LT1036M, LT1038, LT1083, LT1084C, LT1084-5, LT1120, LT123A, LT150A, MC1455L, MC1466, MC1466L, MC1468, MC1568, MC1723, MC1723CL, MJ15004, MJ2955, MJ340, MJ413, TL431, 1N4001, 1N4002, 1N4004, 1N4148, 1N4448, 1N5363, 2N3055, 2N3791, 2N3822, 2N3904, 2N3906, 2N5640, 2N6569, 723, 78XX, 7805, 7815, 7824, 79XX, 7912, 7915


Mouser nabízí zásoby ceníky a katalogové listy Lineární napájecí zdroje. 14.Elektrochemické a solární napájecí zdroje dalí a netradiní zdroje el. Kabel pasuje do eských. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazníktransformator Srovnanicen.czhttpssrovnanicen.cztransformatorTransformator najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz.


Stabilizátor Se Zenerovou Diodou

Sestra výuka chronického onemocnění ledvin. kniha manuál Lineární napájecí zdroje píklady výpot návrh a výpoet transformátoru usmrovae a stabilizátoru Krejiík Alexandr Motto Dobrá kniha píruka s píklady je vdy nejlepí manuál uebnice. Pvodn jsem ml v plánu uvést tabulku s barvami LED diod ale pi shlédnutí nkolika katalog jsem dospl k závru e se naptí na rzných typech stejné barvy. Kniha Lineární napájecí zdroje píklady výpot návrh a výpoet transformátoru usmrovae a stabilizátoru Alexandr Krejiík. Oproti pedcházejícím publikacím byla vynechána obsáhlá ást popisující komern vyrábné souástky zejména síové transformátory. 10.1 Klasické napájecí zdroje Problematika návrhu transformátoru usmrovae a filtru je popisována v kadé elektronické uebnici po celou dobu existence elektroniky a proto se zde omezíme pouze na krátké shrnutí problématiky. Nastavitelný napájecí zdroj 1A. Inkheart kniha autor. Napájecí zdroje jsou souástí prakticky vech elektronických zaízení a jejich znalost u konstruktér tchto zaízení je obvykle malá.Tato publikace by mla slouit jako výuková pomcka pro ty kteí chtjí nejen pouít lineární analogový napájecí zdroj na základ vlastního návrhu ale také rozumt jeho innosti. KLÍOVÁ SLOVA Napájecí zdroj spínaný napájecí zdroj mni rezonanní mni kvazirezonanní. Je c # zdarma. Napájecí kabel pro notebookové zdroje 18m. Středověká židovská literatura. Abstract The supposed bachelor work is focused on the issue of adjustable linear power supplies. Nakupujte Linearni napajeci zdroje nejlevnji na trhu. Southern University Pozoruhodné absolventy. Autor knihy Alexandr Krejiík Témaánr stabilizátory naptí usmrovae proudu napájecí zdroje Poet stran 144 Cena 199 K Rok vydání 2002 Nakladatelství BENTechnická literatura. William a Mary právní škola přijetí škola. pehled vytvoených digitálních uebních materiál Projekt CZ.0034.0097 Zlepení kvality vzdlávání v SO a SOU Kopivnice Vyí odborná kola Stední odborná kola a Stední odborné uilit Kopivnice píspvková organizace Husova 1302 742 21 Kopivnice www.voskop.cz email protectedemail protected. Transformator najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz.

Science fair projekty fyzika.


Kde jsou e-knihy ke stažení Lineární napájecí zdroje - příklady výpočtů -- návrh a výpočet transformátoru, usměrňovače a stabilizátoru PDF. Knihy, metodiky, články ve formátu PDF Alexandr Krejčiřík.