Larecals Janurasig

Peritoneální dialýzaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Bednářová Vladimíra, Dusilová Sulková a kol. SylviePublikace je doplněným a rozšířeným vydání knihy prof. Sulkové z roku 1993. Peritoneální dialýza byla v minulosti metodou zatracovanou a nedokonalou pro velký počet komplikací, především infekčních, a byla určena jen pro malý počet nemocných. Postupně se však tato metoda velmi zdokonalila a v současné době je srovnatelná s hemodialýzou. Byly vyvinuty nové systémy vaků s dialyzačním roztokem a dialyzační roztoky už nepoškozují v tak velké míře peritoneum. Zavedení automatizované peritoneální dialýzy umožnilo použití tohoto typu dialýzy i u pacientů handikepovaných a anurických a výrazně zlepšilo jejich kvalitu života. V rámci komplexní péče o pacienty s chronickým selháním ledvin, která má využít výhody hemodialýzy a peritoneální dialýzy a minimalizovat nežádoucí účinky, je peritoneální dialýza metodou první volby. Součástí této publikace jsou kapitoly pojednávající o indikacích a kontraindikacích peritoneální dialýzy, o hlavních infekčních a neinfekčních komplikacích a jejich léčbě. Jsou zde samostatné kapitoly o peritoneální dialýze u dětí, o adekvátnosti, o výživě a kostním metabolismu. Jednotlivé kapitoly se nezabývají danou problematikou v celé šíři, ale autoři se zaměřili jen na to, co přímo souvisí s peritoneální dialýzou.


Vedoucí léka . Peritoneální dialýza PD je dialyzaní metoda náhrady funkce ledvin. University of Arizona Adresisions Poradci. Hemodialýza. Miroslav Merta CSc.


Peritoneální Dialýza

Poskytovaná pée. See full list on ledviny.cz . Jak vědět, jestli vám Afrodita volá. Ministerstvo význam v URDU. Peritoneální dialýza je druhý zpsob itní organismu od kodlivých látek metabolismu pi tomto zpsobu se krev istí ne vn ale uvnit tla a to za pomocí pobinice peritoneum. Peritoneální dialýza je speciální formou dialýzy tj. Na základ souasných poznatk je pro nemocnékteí zaínají s dialýzou výhodné proít první roky na peritoneální dialýze PD. Který z těchto úkolů spadá pod odpovědnost za forenzní vědec?. Mete také pidat význam slova Peritoneální dialýza sami. Peritoneální dialýza s moderním spotebním materiálem na úrovni doby se v naem stát zaala rozvíjet a po roce 1990. O peritoneální dialýze se asto mluví jako o domácí protoe u jejího nejrozíenjího typu není zapotebí ádných pístroj a pacient si ji me provádt sám v pohodlí domova. PD vyuívá pobinici jako membránu skrze ni dochází k výmn tekutin a rozputných látek elektrolyt urey glukózy albuminu osmoticky aktivních ástic a jiných malých molekul z krve. Ty k nmu docházejí pomáhají s lébou a jsou speciáln vykoleny aby pacienty ádn edukovaly teba i opakovan a umonily jim tak pozdjí samostatnost pi provádní peritoneální dialýzy. Oznaujeme ji také názvy biní i domácí dialýza.

Dokument Word Finder.


sledujte knihy online Peritoneální dialýza PDF. Audio knihy zdarma Bednářová Vladimíra, Dusilová Sulková a kol. Sylvie.