Larecals Janurasig

Delikt cizoložství v proměnách časuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Peter Brezina, Antonín LojekTouha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a logických konstrukcí k takto poetickým, poutavým, ba přímo vzrušujícím tématům. Předkládaná monografie právního teoretika a právního historika je právě takovým pokusem, neboť se zabývá deliktem cizoložství, a to jak z hlediska vývoje tohoto právního institutu v historii, tak také z hlediska antropologické komparace. Soudobé kontinentální právo přitom cizoložství prakticky neřeší. Avšak dříve se i zde pokládalo za trestní delikt, který byl přísně sankcionován. A pohlédneme-li do hlubin právní historie nebo na právní zvyklosti archaických společností, zjistíme, že jde o jeden z mála deliktů trestaných takřka všude. Takový pohled nabízí i tato kniha. Je určena především zájemcům o tuto problematiku z řad odborné a laické veřejnosti. Lze ji však využít i v rámci výuky právní historie a trestního práva na fakultách s právnickým zaměřením i na fakultách dalších.


nebo se zabývá deliktem cizoloství a to jak z hlediska vývoje tohoto právního institutu v historii tak také z hlediska antropologické komparace. povrchu bhu asu a hluboko pod nimi pozvoln se promujícími djinnými . Kupte knihu Delikt cizoloství v promnách asu Peter Brezina Antonín Lojek s 2 slevou za 235 K v oveném obchod. Distribuce humanitární pomoci a udritelnost subjekt v humanitární operaci. nebo se zabývá deliktem cizoloství a to jak z hlediska vývoje tohoto právního institutu v historii tak také. Odporúame Pripravujeme Novinky Antikvariát Inde nekúpite 000 0 ks tovaru.


Cizoložství

Ostrava KEY PUBLISHING 2015 strán 125 Z obsahu asopisu Duevné vlastníctvo. ISBN 82419 Institucionální podpora RVO Klíová slova history of law marriage adultery Kód oboru RIV AG Právní vdy. Uzávěrka aplikace Cal Lutheran Fall 2021. Mladá slavistika IV Výzkum slovanského areálu generaní promny. Za lichvu nepoctivost cizoloství pomluvy drobné krádee a jiné mení delikty mohl mstský soud . Podobné jednotky. Rekreační správa absolventa programy. University of Arizona Gym členství. Cena 17800 K. Delikt cizoloství v promnách asu Antonin Lojek Key publishing 19.11.2015. Co je nového v právu Delikt cizoloství v promnách asu Poloka byla pidána do koíku. Delikt cizoloství v promnách asu. Osobní rozvaha Šablona PDF. Software pro úpravu videa pro PC.

Pan Mercedes postavy.


databáze knih Delikt cizoložství v proměnách času PDF. Knihy a studie ke stažení Peter Brezina, Antonín Lojek.