Larecals Janurasig

Nadpřirozené schopnosti zvířat a rostlinPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Hausdorf HartwigNelze už déle ignorovat vědecky ověřená fakta o tom, že zvířata nejen vlastní vědomí, ale mají i duši, která se podobá duši lidské. Je rovněž třeba vědět, že i rostliny spolehlivě reagují na lidské emoce a disponují varovným systémem, který je chrání před nebezpečím. Mnohá stvoření nacházející se v naší blízkosti jsou dokonce nadána ke čtení lidských myšlenek a k mimosmyslovému přenášení informací. Autor představuje v této publikaci tajuplný svět zvířat a rostlin v takové podobě, v jaké si ho většina z nás vůbec nedokáže představit. Spolehlivě vyvrací už neudržitelný postoj člověka, který sám sebe označuje za pána tvorstva či za korunu všeho stvoření. Zdůrazňuje, že člověk na Zemi přežije pouze tehdy, když bude chránit a respektovat všechny bytosti a považovat je za sobě rovnocenné. Mnohé čtenáře bezpochyby šokují výsledky vědeckých experimentů provedených se psy, kteří prokázali schopnost číst myšlenky, předvídat budoucnost a varovat před nebezpečím. Dozvíme se také o koních, kteří se naučili počítat, o geniálním psu Ronalda Regana, o předvídavosti mravenců, o nesmírně širokém spektru mimosmyslových schopností koček, ptáků, delfínů, lišek, vlků atp.


Jak dlouho je esej v 8. ročníku. Nadpirozené schopnosti zvíat a rostlin. Je rovn teba vdt e i rostliny spolehliv reagují na lidské emoce a disponují varovným systémem který je chrání. Elektrotechnická technika práce. Recenze Bute první kdo ji napíe. Zázrané schopnosti nkterých zvíat jsou ohromujíc.


Nadpřirozené Schopnosti

Více informací. Nechte máet 80g ernobýlu v láhvi vína po 7 dní zante o novoluní. Je rovn teba vdt e i rostliny spolehliv reagují na lidské emoce a disponují varovným systémem který je chrání ped nebezpeím. Geriatrické certifikace sociálního pracovníka. Kniha obsahuje výhledy do budoucnosti lidstva napsané inspirativním zpsobem formou píbhu plného dobrodruství které nenajdete v ádné jiné dosud vydané literatue i filmu. Nelze u déle ignorovat vdecky ovená fakta o tom e zvíata nejen vlastní vdomí ale mají i dui která se podobá dui lidské. Zvýená udritelnost a konkurenceschopnost a souasné zajitní zdraví spotebitele sníení dopad na ivotní prostedí a zohlednní zmny klimatu v zemdlství zahradnictví lesnictví rybáství a akvakultue prostednictvím rozvoje nových technologií vybavení monitorovacích systém nových rostlin a systém produkce ízení obdlávání. Pro hodnocení se pihlaste nebo zaregistrujte. Music Tech Učitel Instrument Spin Off. Mikroorganismy ijící v kompostu v zim nepohrdnou zbytky ovoce a zeleniny kávovou sedlinou ajovými sáky vajenými skoápkami trusem od králík a kuat kuchyskými papírovými utrkami i odumelými zbytky pokojových rostlin.

E-mailová adresa myLonestar.


Knihy v PDF fórum Nadpřirozené schopnosti zvířat a rostlin PDF. Knihy online pro studenty Hausdorf Hartwig.