Larecals Janurasig

Tantrický sex a menopauza - praktiky pro spirituální a sexuální obnovuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Diana Richardson, Janet McGeever,Jako ženy žijeme v těsném spojení se svým tělem – skrze menstruaci, těhotenství, porod, mateřství a menopauzu. Každý z těchto přechodů nás v mnoha směrech změní a většinu z nich také oslavujeme. Menopauza však často v ženách vyvolá sklíčenost, jako kdyby naše těla byla poškozená nebo nedostačující, obzvlášť v oblasti sexuality a intimity. K menopauze můžete ale přistoupit také radikálně pozitivním způsobem, zaplaveny pocitem vitálního probuzení a znovu–zažehnutí ženské sexuality, kreativity a spirituality. Autorka několika bestsellerů o vědomém milování Diana Richardson a psychoterapeutka Janet McGeever, obě také učitelky tantry, vám ve své nejnovější knize vysvětlují, co můžete v menopauze očekávat na fyzické, emocionální a spirituální úrovni a co může znamenat pro partnersky´ vztah. Podrobně zde popisují tantrické techniky a cvičení, které vám pomohou spojit se s intuitivní moudrostí vašeho těla a srdce a pomohou vám osvobodit se od očekávání výkonu konvenčního sexu. Vysvětlují, v čem je tantra ženám v menopauze blízká a jak jejich těla přirozeně vstupují do tantričtější fáze zaměřené na kreativitu a spiritualitu. Prozkoumáte s nimi, jak se dá sex praktikovat nejen pro sex samotný, ale také pro zlepšení zdraví, vztahů, lepší sebeovládání, emocionální rovnováhu a k dosažení rozšířeného vědomí. Využijte menopauzu k prohloubení své důvěry v dokonalost fungování ženského těla a začněte prožívat skutečnou intimitu a hlubokou lásku na úrovni, která byla dosud nepředstavitelná. Menopauza je časem znovuzrození – to, čemu v Číně říkali druhé jaro – a může by´t také časem hlubokého sexuálního probuzení. Tato kniha vám nabízí skvělého průvodce tímto významným životním přechodem. - MUDr. Christiane Northrup - (praktiky pro spirituální a sexuální obnovu)


ISHQ O JURON ROVA AMMARA IMRAN. Věda denně přihlásit. Kdo napsal knihu Tantrický sex a menopauza? Autorem je Diana Richardson Janet McGeever. Titul je zaazen do ánr Populárn nauná Erotika sex ISBN 05367. Tantrický sex a menopauza praktiky pro spirituální a sexuální obnovu 2019 Richardson Diana McGeever Janet Kuerová Kristýna ISBN 9788073705367 . Tantrický sex a menopauza je kniha o praktikách pro spirituální a sexuální obnovu v období menopauzy.


Sex V Menopauze

Synergie Publishing SE 2019. Mete sáhnout napíklad po kámasúte po erotických hrakách nebo po rozliných pomckách do lonice. Tantrický sex a menopauza. Tantrický sex a menopauza praktiky pro spirituální a sexuální obnovu admin Pá 10302020 1231. na naem webu obdríte více ne 10 000 knih a adu dalího obsahu knihu Tantrický sex a menopauza praktiky pro spirituální a sexuální obnovu obdríte po . DataFlair Python pro datovou vědu. Mistr ve veřejné správě Význam. I proto se nkterým . Vysvtlovat principy tantry by bylo na dlouhé lokte ale pro zaátek byste mohli vyzkouet 4 kroky kterými dojdete k podstat tantrického sexu. Diana Richardson Janet McGeever. Most do terábitu kapitola 4. Úvodní stránka Zdraví a ivotní styl Partnerství a sex Sex a erotika Tantrický sex a menopauza praktiky pro spirituální a sexuální obnovu Zdraví a ivotní styl Sport a hry . Menopauza vak asto v enách vyvolá sklíenost jako kdyby nae tla byla pokozená nebo nedostaující obzvlá v oblasti sexuality a intimity. Tantrická jóny jóga Spirituální cviení pro eny . Tantrický sex a menopauza praktiky pro spirituální a sexuální obnovu. Týká se velmi specifického typu jógové praxe. praktiky pro spirituální a sexuální obn. Stejn tak zde naleznete obrázky cenu uitené informace a podobné i alternativní produkty. Prozkoumáte s nimi jak se dá sex praktikovat nejen pro sex samotný ale také pro zlepení zdraví vztah. Jedná se nap.

Čistý kód vs čistý kodér.


Elektronické knihy knihovny PDF Tantrický sex a menopauza - praktiky pro spirituální a sexuální obnovu PDF. E-knihy internetové PDF Diana Richardson, Janet McGeever, .