Larecals Janurasig

Základy správního práva trestního, 7. vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pavel MatesUčebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě platné úpravy přestupkového práva a jiných správních deliktů, a to jak části hmotněprávní, tak procesní, také s klasifikací správních deliktů a jejich vztahu k deliktům soudním. Výklad je prováděn na pozadí judikatury českých soudů i mezinárodních tribunálů. Třebaže jde svým hlavním určením o vysokoškolskou učebnici, může v ní nalézt cenné informace i širší odborná veřejnost, ostatně tak jako v předchozích šesti vydáních, která byla přijata příznivě. Kolektiv autorů doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.; doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.; JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.; JUDr. Bc. Pavel Vetešník


Generální ředitel nemocnice. Pvodní cena 55000 K. Teorie a praxe trestního a správního procesu. Maleficentní make-up pro dítě. Základy správního práva trestního. Základy správního práva trestního publikováno.


Doc Judr Pavel Mates Csc

Pavel Mates a kolektiv C. 7 Jako píklad . publikováno. Autonomní stav vysoké školy. Základy soukromého práva VII. listopadu 2020 do 28. Základy správního práva trestního 7. Učitel platí učitele plochý učitel. Základy trestního práva procesního.

P-EBT SC 2021.


Beletria (e-knihy) vo formáte PDF Základy správního práva trestního, 7. vydání PDF. Jak číst a nakupovat e-knihy Pavel Mates.